🌀این محصول همزمان دارای آبگرم مصرفی بهداشتی و خط شوفاژ جهت گرمایش داخلی ساختمان ها و خط مستقیم جهت گرمایش استخر طراحی و تولید شده است. با توجه به تصاویر داخلی این محصول نشان داده شده که در یک پکیج 3 مخزن به هم متصل ایجاد شده تا بتوان در مخزن اول(آبگرم مصرفی) پاس یک محل نصب مشعل عبور حرارت اولیه قرار داد و در مخزن دوم خط شوفاژ می باشد که پاس 2 محسوب شده تا حرارت به پاس 3 خط سیر کولر آب استخر به مخزن منتقل و پس از رسیدن به گرمای مورد نیاز، پمپ سیر کولر باید آب داغ را به استخر برگشت دهد.

🌀 که با این عمل می توان در این مدت آب استخر را به درجه حرارت دلخواه رسانید. برای کنترل حرارت در سمت عقب پکیج، دقیقا حرارت(شعله) به مسیر دلخواه هدایت می شود. یعنی اگر خواستیم دمای خط شوفاژ را استفاده نکنیم کافیست مسیر رفت گرمای خط شوفاژ را با دمپر طراحی شده ببندیم و همینطور در خط با مخزن دیگر همین عمل انجام می شود که در این محصول با تمامی محصولات موجود در بازار رقابت نموده و این طرح برای اولین بار توانسته همزمان با کنترل دقیق 3 خط آبگرم، شوفاژ، استخر را بطور دلخواه گرم کرد و استفاده نمود. نسبت به محصول مشابه %50 ارزانتر و %60 کاهش مصرف سوخت ایجاد کرده است.